Яцюк Ірина Ігорівна

42419088_2156603214551449_8040587354055901184_nКандидат біологічних наук, старший викладач

e-mail: iryna.yatsiuk@karazin.ua

ResearchGate
ауд. 7-10, тел. (057)707-56-16

Коло наукових інтересів: біорізноманіття, таксономія та систематика дискоміцетів, міксоміцетів, промислове культивування грибів, екологія грибів

Статті у журналах, що індексуються Scopus та Web of Science:

Yatsiuk I., Saar I., Kalamees K., Sulaymonov Sh., Gafforov Y., O`Donnell K. Epitypification of Morchella steppicola (Morchellaceae, Pezizales), a morphologically, phylogenetically and biogeographically distinct member of the Esculenta Clade from central Eurasia // Phytotaxa. – 2016. – Vol. 284, N 1. – P. 31-40. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.284.1.3

Morozova I. I. (2013) New records of discomycetous fungi from Ukraine. Turkish Journal of Botany. Vol. 38 Issue 2, – P. 398-405. doi:10.3906/bot-1301-14

Leontyev, D. V., Eliasson, U., Kochergina, A. V. & Morozova, I. I.: New and rare myxomycetes of Ukraine. 1. East Forest-Steppe. – Karstenia 49: 61-67 (2009). link to paper

Статті у рецензованих журналах, що не мають імпакт-фактору:

Акулов О.Ю., Леонтьєв Д.В., Савченко А.О., Усіченко А.С., Яцюк І.І. Матеріали до мікобіоти Національного природного парку «Олешківські піски» та прилеглих територій // Чорноморський ботанічний журнал. – 2016. – Т. 12, № 2. – С. 178-190.

Яцюк І.І., Акулов О.Ю., Романченко О.В. Новий для України дискоміцет Schizoxylon centaureae Bres. (Stictidiaceae Fr., Ostropales Nannf.) з Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», Одеська область (Україна) // Чорноморський ботанічний журнал. – 2015. – 11 (2): 234-238.

Морозова І.І. Попередні відомості про дискоміцети Мохначанського лісового масиву (Харківський Лісостеп) // Український ботанічний журнал. – 2015. – Т. 72, № 1. – С. 29-38.

Морозова І.І. Нові знахідки міксоміцетів Comatricha filamentosa Meyl. та Reticularia olivacea (Ehrenb.) Fr. (Myxomycota) в Україні/ І.І. Морозова/– Український ботанічний журнал, №4 – с. 618-624, 2011 р.

Морозова І.І.., Леонтьев Д.В. Міксоміцети природного заповідника “Медобори” (Тернопільська область) // Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т. 16, № 2. – С. 40-44.