НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Нижче наведений перелік курсів, що викладаються на кафедрі мікології та фітоімунології.

З анотаціями курсів можна ознайомитися в українській або англійській версіях.
Щоб прочитати скорочену анотацію курсу, будь ласка, наведіть курсор на його назву.

Також ви можете ознайомитися з розкладом занять на чинний семестр. На сторінці “Презентації до занять” ви маєте змогу переглянути презентації до більшості курсів, що їх викладають на кафедрі.

Назва курсу Форма контролю Викладачі Матеріали
Назва курсу Форма контролю Викладачі Матеріали
Вірусологія іспит Шамрай С.М. Програма, Конспект лекцій, Контрольні питання
Ґрунтознавство залік Усіченко А.С. Програма, Питання до модульного та підсумкового контролю
Прикладна мікологія іспит Акулов О.Ю. Програма
Методика викладання у вищій школі іспит Яцюк І.І. Програма
Об’єкти та методи досліджень в мікології та фітоімунології іспит Акулов О.Ю. Програма
Загальна мікологія іспит Усіченко А.С. Програма
Загальна та сільськогосподарська фітопатологія іспит Акулов О.Ю. Програма
Лісова фітопатологія іспит Усіченко А.С. Програма
Молекулярні основи імунітету рослин іспит Шамрай С.М. Програма
Захист рослин іспит Усіченко А.С. Програма
Систематика грибів іспит Акулов О.Ю. Програма
Методи польових досліджень іспит Усіченко А.С. Програма
Генетика грибів залік Шкорбатов Ю.Г. Програма
Діагностика хвороб рослин залік Прилуцький О.В. Програма
Методи експериментальної мікології залік Неділько О.П. Програма
Методи фітопатологічних досліджень залік Усіченко А.С. Програма
Біорізноманіття грибів з основами мікосозології залік Прилуцький О.В. Програма
Промислове культивування грибів залік Яцюк І.І. Програма
Мікробіологічна токсикологія іспит Акулов О.Ю. Програма
Біокорозія матеріалів іспит Неділько О.П. Програма
Виробнича практика залік Прилуцький О.В. Програма
Сучасні аспекти мікології залік Акулов О.Ю. Усіченко А.С. Програма
Сучасні аспекти фітопатології та фітоімунології залік Акулов О.Ю. Шамрай С.М. Програма
Цитоморфологія грибів залік Шкорбатов Ю.Г. Програма
Імунологія іспит Акулов О.Ю. Програма
Методи просторового аналізу в мікології іспит Прилуцький О.В. Програма
Фізіологія грибів іспит Яцюк І.І. Програма
Морфологія та плектологія грибів іспит Усіченко А.С. Програма
Основи програмування в науках про життя та про землю залік Прилуцький О.В. Програма