ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

В.о. завідувача: Акулов Олександр Юрійович, кандидат біологічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, Куратор наукового мікологічного гербарію CWU (Myc)

Телефон: +380 (57) 707 56 16

Адреса: кафедра мікології та фітоімунології
Біологічний факультет
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
майдан Свободи, 4, Харків, 61077
УКРАЇНА

E-mail: mycology@karazin.ua
URL: https://mycology.univer.kharkov.ua/

Знайомство з кафедрою мікології та фітоімунології. Презентація для студентів та абітурієнтів.

На сайті ви можете ознайомитися зі звітом та рейтингом кафедри мікології та фітоімунології за 2022-2023 навчальний рік.

Кафедра заснована в 1993 р. на базі однойменної спеціалізації, що існувала з 1925 р. Це єдина в системі вищої освіти України кафедра, що готує спеціалістів мікологів.

Дослідження грибів у Харкові розпочалося відразу ж після створення університету і має 200-річну історію. Харківська мікологічна школа є найстарішою в Україні. Біля витоків школи знаходиться плеяда всесвітньо відомих вчених, таких як В.М. Черняєв, Л.С. Ценковський, М.В. Сорокін, А.О. Потебня. Фітопатологічний напрямок досліджень виокремився наприкінці XIX – початку XX ст. і пов’язаний з діяльністю А.О. Потебні та Т.Д. Страхова.

Співробітниками кафедри для студентів спеціальності «Біологія» викладаються 4 загальні дисципліни («Ґрунтознавство», «Мікологія», «Імунологія» (розділ Фітоімунологія) та «Мікробіологія і вірусологія» (розділ Вірусологія). Для студентів спеціальності «Середня освіта» викладається загальний курс «Біологія рослин і грибів». Для студентів спеціальності «Криміналістика» – загальні курси «Мікробіологія та мікологія в судово-криміналістичній експертизі» та «Експертиза ґрунтів».

Кафедра має сучасні мікробіологічну та молекулярно-генетичну лабораторії, які дозволяють проводити наукові дослідження і викладати такі спецпрактикуми як «Методи експериментальної мікології», «Методи фітопатологічних досліджень», «Молекулярні методи в мікології та фітопатології», «Діагностика хвороб рослин». На міжфакультетських курсах викладаються «Основи програмування в науках про життя та Землю», «Візуалізація наукових даних», «Молекулярна еволюція», «Медична та ветеринарна мікологія».

Під час занять студенти кафедри отримують практичні навички аналізу наукових даних в програмному середовищі R, використання баз даних і програмних продуктів з біоінформатики, роботи з даними про біорізноманіття, користування сучасними геоінформаційними системами. Програми навчальних курсів і практикумів постійно змінюються і доповнюються на основі рекомендацій роботодавців і стейкхолдерів.

Основні спецкурси мікологічного блоку: «Систематика грибів», «Біорізноманіття та екологія грибів», «Методи просторового аналізу в мікології», «Теоретична систематика», «Філогенія та популяційна генетика грибів». Основні спецкурси фітопатологічного блоку: «Загальна та сільськогосподарська фітопатологія», «Лісова фітопатологія з основами епіфітотіології», «Методи польових досліджень», «Карантин та захист рослин», «Селекція на насінництво сільськогосподарських рослин».

На кафедрі було створено кілька оригінальних підручників та навчальних посібників для закладів вищої освіти, зокрема: «Загальна мікологія», «Вірусологія», «Флористичний аналіз», «Теоретична систематика», «Слизовики».

Кафедра має плідну наукову співпрацю з провідними науковими центрами більш ніж 20 країн світу. В результаті цієї співпраці доцентом О.Ю. Акуловим були описані десятки нових для науки видів і кілька нових родів грибів. Доцент О.І. Зіненко є відповідальним за проєкт за програмою Horizon Europe, а у 2022 р. був обраний членом Каліфорнійської академії наук. Доцент О.В. Прилуцький є науковим куратором міжнародного проєкту з управління відкритими даними про біорізноманіття BioDATA (Biodiversity Data for Internationalisation in Higher Education), а також офіційним представником організації GBIF (Global Biodiversity Information Facilities) в Україні. Співробітники кафедри є учасниками та співорганізаторами багатьох міжнародних наукових форумів, конференцій та семінарів. Вони регулярно публікують статті у виданнях, що мають високі значення Імпакт-фактору та реферуються системами SCOPUS і Web of Science.

Кафедра співпрацює з вітчизняними та міжнародними компаніями виробниками засобів захисту рослин від хвороб, а також селекційними компаніями: Adama (Ізраїль), Bayer (Німеччина), Cotreva (США), Limagrain (Франція), KWS (Німеччина), Ukravit (Україна) та ін. Налагоджено співробітництво з великими аграрними підприємствами України, зокрема «Континентал фармерз груп», «Кернел», «МХП», «Західний Буг», «Вітагро», «Епіцентр» та ін. Завдяки цій співпраці студенти мають можливість ознайомлюватися з найбільш актуальними практичними питаннями фітопатології, а також із сучасними технологіями для їх вирішення.

Співробітники кафедри проводять інтенсивну експедиційну роботу з вивчення біорізноманіття заповідників та національних природних парків України. В результаті цих досліджень було виявлено кілька сотень видів, що є новими для території України.

Харківський мікологічний гербарій (фунгарій), заснований у 1825 р. В.М. Черняєвим, є найстарішим та другим за обсягом в Україні. Станом на цей час він місить близько 50 тисяч зразків, серед яких – унікальні матеріали вітчизняних та провідних закордонних мікологів. Найстарішим зразком в колекції є фрагмент ексикатів Я.Ф. Ерхарта (1793 р.) – перших ексикатів в історії людства. Станом на цей час науковий гербарій Харківського університету CWU має статус національного надбання.

У співпраці з університетом м. Тарту (Естонія) та International Association of Plant Taxonomy тривають роботи із оцифровування фондів гербарію. Завдяки проведеній роботі у 2017 р. Харківський університет, першим серед університетів і НДІ України, отримав статус Data Publisher на найбільшому у світі порталі відкритих даних з біорізноманіття – GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Завдяки зусиллям доцента О.В. Прилуцького у 2022 р. з’явилася україномовна версія цього Інтернет-порталу.

З моменту оголошення воєнного стану, яке відбулося 24 лютого 2022 р., до 27.03.2022 р. за наказом ректора освітній процес та інша діяльність університету були призупинені. З 28 березня 2022 р. кафедра мікології та фітоімунології, як і університет в цілому, продовжує працювати, але у дистанційному форматі. Виконання практичних науково-дослідних робіт здійснюється на базі організацій-партнерів, як на території України, так і за кордоном.

Викладачами кафедри було здійснено адаптацію лекційних та практичних занять у дистанційний формат з використанням сервісів Google Meet, Zoom, Google Classroom та ін. Створено низку відеолекцій, які було розміщено на сервері Youtube. Програми курсів, відеолекції, записи майстер-класів та інші навчальні матеріали (презентації, комплекти матеріалів для самостійної роботи, матеріали для поточного контролю знань тощо) можна завантажити з Інтернет-серверів за посиланнями. Консультування студентів та трекінг виконання завдань здійснюється за допомогою месенджеру Telegram.

На кафедрі працює магістратура, аспірантура і докторантура. Випускники кафедри минулих років захищали дисертації за спеціальностями «мікологія», «фітопатологія», «біотехнологія», «ґрунтознавство» та «генетика». Чимало випускників кафедри наразі працює за спеціальністю на біотехнологічних та фармацевтичних підприємствах, в аграрному секторі, лабораторіях різного спрямування, підприємствах харчової промисловості, медичних та ветеринарних закладах, у національних природних парках та заповідниках, у навчальних та наукових закладах України та інших країн світу.

Випускники аграрних ВНЗ України мають можливість отримати другу вищу освіту за спеціальністю 091 «Біологія» після завершення навчання у магістратурі на кафедрі мікології та фітоімунології.