ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

В.о. завідувача: Акулов Олександр Юрійович, кандидат біологічних наук, доцент

Телефон: +380 (57) 707 56 16

Адреса: кафедра мікології та фітоімунології
Біологічний факультет
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
пл. Свободи, 4, Харків, 61077
УКРАЇНА

E-mail: mycology@karazin.ua
URL: https://mycology.univer.kharkov.ua/

Кафедра заснована в 1993 р. на базі однойменної спеціалізації, що існувала з 1925р.
Це єдина в системі вищої освіти України кафедра, що готує спеціалістів мікологів.

На сайті ви можете ознайомитися з Планом роботи кафедри на 2021-2022 навчальний рік, а також Додатком до виконання плану роботи кафедри на 2021-2022 навчальний рік.

Напрямки наукової роботи:

  • біорізноманіття
  • екологія грибів
  • систематика грибів
  • фітопатологія
  • імунітет рослин
  • медична та ветеринарна мікологія
  • мікотоксикологія
  • дослідження грибів-деструкторів та захист матеріалів від пошкодження ними
  • промислове культивування макро- та мікроскопічних грибів
  • біотехнологія грибів

Дослідження грибів у Харкові розпочалося відразу ж після створення університету й має 200-річну історію. Харківська мікологічна школа є найстарішою в Україні.  Починаючи з робіт Ф.А.Делявіня (1767-1826 рр.), харківські мікологи значно розширили знання про гриби. Зокрема, ними описано більш ніж 60 нових для науки  видів та встановлено біля 20 нових родів грибів та грибоподібних організмів (роботи В.М.Черняєва, М.В.Сорокіна, А.О.Потебні та ін.);  відкриті нові групи організмів: клітинні слизовики, трихоміцети, лабіринтули (роботи Л.С.Ценковського);  встановлені нові порядки та класи грибів (роботи М.В.Сорокіна та А.О.Потебні).  Дослідження життєвого циклу  слизовиків, проведене Л.С.Ценковським, призвело до відкриття ним декількох стадій розвитку цих організмів (міксамеб, плазмодію та ін.).  А.О.Потебня встановив генетичний зв’язок між статевими та нестатевими стадіями розвитку багатьох видів аскомікотових грибів, що сприяло перегляду класифікації цієї групи.  Харківський мікологічний гербарій (фунгарій), заснований у 1825 р. В.М.Черняєвим, є найстарішим та другим за обсягом в Україні. Станом на цей час він місить біля 37 тисяч зразків, серед яких – унікальні матеріали вітчизняних (Ф.А.Делявіня, В.М.Черняєва, К.К.Пєнго, А.О.Потебні, Г.Неводовського, Т.Д.Страхова, Л.І.Логвіненко) та провідних зарубіжних мікологів (Дж.де Нотаріса, Ж.Б.Мужо, Л.Рабенхорста, Л.Фукеля, Дж. Кабата та ін.). В гербарії зберігається кілька десятків типових зразків нових для науки видів грибів. Найстарішим зразком в колекції є фрагмент ексикатів Я.Ф.Ерхарта (1793 р.) – перших ексикатів в історії людства.  В результаті роботи харківських фітопатологів А.О.Потебні та Т.Д.Страхова  були встановлені важливі закономірності життєвого циклу та патогенезу багатьох грибів, що є паразитами вищих рослин. Т.Д. Страховим створена теорія фізіологічного імунітету рослин до захворювань.

Протягом останніх років на кафедрі проводяться інтенсивні дослідження мікобіоти України та інших країн світу. Цими дослідженнями охоплена ціла низка природоохоронних територій України: НПП “Гомільшанські ліси”, НПП “Слобожанський”, НПП “Святі гори”, НПП “Деснянсько-Старогутський”, НПП “Яворівський”, НПП “Карпатський”, НПП “Подільські товтри”; заповідники “Кам’яні могили”, “Михайлівська цілина”, “Канівський”, “Ялтинський гірсько-лісовий”, “Мис Мартьян”, “Медобори” та ін. В результаті цих досліджень було виявлено біля 200 видів, що є новими для України та кілька десятків нових для науки.  Співробітники кафедри є учасниками та співорганізаторами багатьох міжнародних наукових форумів, конференцій та семінарів.  На кафедрі було створено кілька оригінальних підручників та навчальних посібників для ВНЗ: “Загальна мікологія”, “Флористичний аналіз”, “Теоретична систематика”, “Слизовики”. Жоден з них не має аналогів на теренах СНД.  Вченими кафедри розробляються оригінальні методи захисту рослин від хвороб, промислового культивування грибів, захисту промислових матеріалів від біологічної корозії; проводяться дослідження імунітету рослин. Наукова робота здійснюється у співпраці з мікологами та фітопатологами провідних мікологічних центрів світу з 22 країн (Австрія, Аргентина, Білорусь, Бельгія, Італія, Іспанія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, ПАР, Польща, Росія, США, Тайвань, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія та Японія).

Загальну інформацію про кафедру можна завантажити за посиланнями: українська та англійська версії.