МІКОЛОГІЧНИЙ ГЕРБАРІЙ

Науковий мікологічний гербарій – фунгарій ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Куратор: Акулов Олександр Юрійович, e-mail: akulov@karazin.ua

Мікологічний гербарій (фунгарій) CWU (Myc) є складовою частиною наукового гербарію Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Його було створено у 1825 р. видатним харківським ботаніком та мікологом В.М. Черняєвим. Цей гербарій є найстарішою науковою колекцією грибів в Україні, яка станом на цей час нараховує біля 37 тисяч зразків (з них біля 5 тисяч є лишайники).

Herbarium

Значну частину колекції – понад 21 тис. зразків складають мікологічні ексиккати: Rabenhorst L. „Fungi Europaei exsiccatі” (12 тис.), Rabenhorst L. „Lichenes europaei exiccati” (1 тис.), Kabat J. et Bubak F. „Fungi Imperfecti exiccati” (733), Bucholtz F. „Fungi rossicсi exsiccati” (669), Jaap O. „Fungi selecti exsiccati” (600), Schaerer L. „Lichenes Helvetici exsiccati” (600), Potebnia A. „Herbarium Rossicum Universitatis Cesareae Charkoviensis” (443), Fuckel L. „Fungi Rhenani exsiccati” (385), Неводовський Г. „Грибы России” (326), Tranzschel W. et Serebrianikov J. „Mycotheca rossica” (319), Jaczewki A., Komarov V., Tranzschel W. „Fungi Rossiae exiccati” (267), Trebaux O. „Chytridineae” (200), Bucholtz F. „Fungi rossicсi exsiccati” (200), Savicz V.P. „Lichenotheca Rossica” (70), Ячевський А.А. „Грибные болезни культурных и дикорастущих полезных растений” (60), Elenkin A. „Lichenes Flora Rossiae” (50), Бондарцев А.С. „Эксиккаты грибов СССР” (48).

Основна частина старовинних мікологічних ексиккатів (17890 зразків) традиційно зберігається на кафедрі ботаніки. Впорядкуванням іншої частини мікологічного гербарію CWU займається кафедра мікології та фітоімунології.

Фонди наукового гербарію кафедри мікології та фітоімунології станом на цей час нараховують близько 20 тис. зразків (в тому числі старовинних зразків та ексиккатів 2918). До числа особливо цінних фондів, що зберігаються на кафедрі, належать типові зразки, а також старовинні зразки зі зборів Я.Ф. Ерхарта (1793 р.), Ф.А. Делявіня, В.М. Черняєва, К.К. Пенго, Ж.Б. Мужо та Х.Г. Нестлера, Дж. Де Нотаріса, Н.А. Шестунова та ін. Велику наукову цінність також являє іменний мікологічний гербарій А.О. Потебні, а також колекція водних грибів Л.І. Логвиненко.

Починаючи з 1919 р., після масової еміграції харківських мікологів та передчасної смерті А.О. Потебні, у Харківському університеті основна увага приділялася фітопатологічним дослідженням й мікологічний гербарій CWU (Myc) фактично не функціонував. Його відродження відбулося лише у 1993 р. водночас із створенням спеціалізованої кафедри мікології та фітоімунології.

Протягом останніх років співробітниками кафедри ведеться інтенсивна робота по інвентаризації наявних гербарних фондів та їх доповненню; налагоджено інтенсивний обмін зразками з іншими гербаріями. За цей час обсяг колекції поповнено майже 10 тис. зразків, в тому числі з території Білорусі, Бразилії, Естонії, Італії, Іспанії (Канарські острови), Німеччини, Фінляндії, Франції та Росії (Далекий Схід, Кавказ, Краснодарський край, Сибір, Урал). За цей період з колекцією працювали 42 фахівці з 22 країн світу (Австрія, Аргентина, Бельгія, Італія, Іспанія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, ПАР, Польща, США, Тайвань, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія та Японія). Розпочато роботи по створенню електронного каталогу колекції та інтеграції даних про наявні фонди з міжнародною інтерактивною базою даних Cybertruffle.  Інформацію про мікологічний гербарій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна внесено до каталогу „Index Herbariorum”, а також Global Registry of Scientific Collections.

У 2016 році мікологічний гербарій Університету розпочав співробітництво з міжнародною системою оцифровування даних з біорізноманіття PlutoF.

Від 2018 року оцифрована частина мікологічного гербарію CWU (Myc) є у відкритому доступі як датасет у міжнародній системі обліку даних з біорізноманіття GBIF.  Завдяки цьому Каразінський Університет є першим серед українських університетів, який набув статусу Data Publisher у GBIF.