НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Нижче наведений перелік курсів, що викладаються на кафедрі мікології та фітоімунології.

Інформація про навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін доступна за посиланнями нижче:

бакалаври (спеціальність 091 Біологія)

бакалаври (спеціальність 014.05 Середня освіта)

магістри (Біологія)

З анотаціями курсів можна ознайомитися в українській або англійській версіях.
Щоб прочитати скорочену анотацію курсу, будь ласка, наведіть курсор на його назву.

Також ви можете ознайомитися з розкладом занять на чинний семестр. На сторінці “Презентації до занять” ви маєте змогу переглянути презентації до більшості курсів, що їх викладають на кафедрі.

Назва курсу Форма контролю Викладачі Матеріали
Мікологія залік Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Мікробіологія та вірусологія (розділ Вірусологія) екзамен Шамрай С.М. Програма, Конспект лекцій, Контрольні питання
Ґрунтознавство залік, контрольна робота Усіченко А.С. Навчально-методичний комплекс
Імунологія (розділ Фітоімунологія) екзамен Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Об’єкти та методи досліджень в мікології та фітоімунології залік, курсова робота Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Загальна та сільськогосподарська фітопатологія екзамен, реферат Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Лісова фітопатологія з основами епіфітотіології екзамен, реферат Усіченко А.С. Навчально-методичний комплекс
Молекулярна фітопатологія екзамен, реферат Шамрай С.М. Навчально-методичний комплекс
Систематика грибів екзамен, реферат Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Методи польових досліджень екзамен, курсова робота Усіченко А.С. Навчально-методичний комплекс
Діагностика хвороб рослин залік, розрахунково-графічна робота Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Методи експериментальної мікології залік, розрахунково-графічна робота Неділько О.П. Навчально-методичний комплекс
Методи фітопатологічних досліджень залік, розрахунково-графічна робота Неділько О.П. Навчально-методичний комплекс
Біорізноманіття грибів залік, розрахунково-графічна робота Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Навчально-виробнича практика за фахом залік Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Сучасні аспекти мікології залік Акулов О.Ю. Усіченко А.С. Програма
Сучасні аспекти фітопатології та фітоімунології залік Акулов О.Ю. Шамрай С.М. Програма
Методи просторового аналізу в мікології залік, розрахункова робота Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Основи програмування в науках про життя та про землю залік Прилуцький О.В. Програма
Візуалізація наукових даних залік Прилуцький О.В. Програма
Захист рослин у ландшафтному дизайні залік Усіченко А.С. Програма
Медична та ветеринарна мікологія залік Акулов О.Ю. Програма
Молекулярні методи в мікології іспит Зіненко О.І. Програма
Екологія та охорона грибів іспит Прилуцький О.В. Програма
Назва курсу Форма контролю Викладачі Матеріали