НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Нижче наведений перелік курсів, що викладаються на кафедрі мікології та фітоімунології.

Інформація про навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін доступна за посиланнями нижче:

бакалаври (спеціальність 091 Біологія)

бакалаври (спеціальність 014.05 Середня освіта)

магістри (Біологія)

Також ви можете ознайомитися з розкладом занять на чинний семестр для бакалаврів та магістрів. На сторінці “Презентації до занять” ви маєте змогу переглянути презентації до більшості курсів, що їх викладають на кафедрі.

Назва курсу Форма контролю Викладачі Матеріали
Мікологія залік Акулов О.Ю., Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Вірусологія залік Шамрай С.М., Зіненко О.І. Навчально-методичний комплекс
Ґрунтознавство залік, контрольна робота Усіченко А.С., Клинова О.В. Навчально-методичний комплекс
Імунологія (розділ Фітоімунологія) екзамен Акулов О.Ю. Програма
Навчально-польова практика з мікології та ґрунтознавства залік Усіченко А.С., Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Об’єкти та методи досліджень в мікології та фітоімунології залік, курсова робота Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Загальна та сільськогосподарська фітопатологія екзамен, реферат Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Лісова фітопатологія з основами епіфітотіології екзамен, реферат Усіченко А.С., Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Карантин та захист рослин екзамен, реферат Усіченко А.С., Шамрай С.М. Навчально-методичний комплекс
Сучасні проблеми біології екзамен, контрольна робота Страшнюк В.Ю. Навчально-методичний комплекс
Селекція і насінництво екзамен, реферат Страшнюк В.Ю. Навчально-методичний комплекс
Систематика грибів екзамен, реферат Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Теоретична систематика екзамен, реферат Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Методи польових досліджень екзамен, курсова робота Усіченко А.С., Шамрай С.М. Навчально-методичний комплекс
Діагностика хвороб рослин залік, розрахунково-графічна робота Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Методи експериментальної мікології залік, розрахунково-графічна робота Клинова О.В. Навчально-методичний комплекс
Методи фітопатологічних досліджень залік, розрахунково-графічна робота Клинова О.В. Навчально-методичний комплекс
Біорізноманіття грибів залік, розрахунково-графічна робота Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Екологія та охорона грибів екзамен, реферат Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Навчально-виробнича практика за фахом залік Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Сучасні аспекти мікології залік Акулов О.Ю. Усіченко А.С. Програма
Сучасні аспекти фітопатології та фітоімунології залік Акулов О.Ю. Шамрай С.М. Програма
Фізіологія грибів екзамен Шамрай С.М. Навчально-методичний комплекс
Молекулярна фітопатологія екзамен Шамрай С.М. Навчально-методичний комплекс
Методи просторового аналізу в мікології залік, розрахункова робота Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Основи програмування в науках про життя та про землю залік Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Візуалізація наукових даних залік Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Медична та ветеринарна мікологія залік Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Молекулярні методи в мікології та фітопатології екзамен Зіненко О.І. Навчально-методичний комплекс
Філогенія та популяційна генетика грибів залік, розрахункова робота Зіненко О.І. Навчально-методичний комплекс
Молекулярна еволюція залік Зіненко О.І. Навчально-методичний комплекс
Біологія рослин і грибів екзамен Акулов О.Ю. Програма
Мікробіологія та мікологія в судово-біологічній експертизі Акулов О.Ю. Програма
Прикладна біологія екзамен Зіненко О.І. Навчально-методичний комплекс
Педагогічна (асистентська) практика залік Шамрай С.М. Програма
Науково-дослідна практика залік Прилуцький О.В. Програма
Назва курсу Форма контролю Викладачі Матеріали