НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Нижче наведений перелік курсів, що викладаються на кафедрі мікології та фітоімунології.

Інформація про навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін доступна за посиланнями нижче:

бакалаври (спеціальність 091 Біологія)

бакалаври (спеціальність 014.05 Середня освіта)

магістри (Біологія)

З анотаціями курсів можна ознайомитися в українській або англійській версіях.
Щоб прочитати скорочену анотацію курсу, будь ласка, наведіть курсор на його назву.

Також ви можете ознайомитися з розкладом занять на чинний семестр для бакалаврів та магістрів. На сторінці “Презентації до занять” ви маєте змогу переглянути презентації до більшості курсів, що їх викладають на кафедрі.

Назва курсу Форма контролю Викладачі Матеріали
Мікологія залік Акулов О.Ю., Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Мікробіологія та вірусологія (розділ Вірусологія) екзамен Шамрай С.М. Навчально-методичний комплекс
Ґрунтознавство залік, контрольна робота Усіченко А.С. Навчально-методичний комплекс
Імунологія (розділ Фітоімунологія) екзамен Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Навчально-польова практика з мікології та ґрунтознавства залік Усіченко А.С., Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Об’єкти та методи досліджень в мікології та фітоімунології залік, курсова робота Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Загальна та сільськогосподарська фітопатологія екзамен, реферат Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Лісова фітопатологія з основами епіфітотіології екзамен, реферат Усіченко А.С. Навчально-методичний комплекс
Карантин та захист рослин екзамен, реферат Усіченко А.С. Навчально-методичний комплекс
Сучасні проблеми біології екзамен, контрольна робота Страшнюк В.Ю. Навчально-методичний комплекс
Селекція і насінництво сільськогоспо-дарських культур екзамен, реферат Страшнюк В.Ю. Навчально-методичний комплекс
Фізіологія грибів екзамен, реферат Шамрай С.М. Навчально-методичний комплекс
Молекулярна фітопатологія екзамен, реферат Шамрай С.М. Навчально-методичний комплекс
Систематика грибів екзамен, реферат Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Теоретична систематика екзамен, реферат Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Методи польових досліджень екзамен, курсова робота Усіченко А.С. Навчально-методичний комплекс
Діагностика хвороб рослин залік, розрахунково-графічна робота Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Методи експериментальної мікології залік, розрахунково-графічна робота Клинова О.В. Навчально-методичний комплекс
Методи фітопатологічних досліджень залік, розрахунково-графічна робота Клинова О.В. Навчально-методичний комплекс
Біорізноманіття грибів залік, розрахунково-графічна робота Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Навчально-виробнича практика за фахом залік Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Виробнича практика за фахом залік Усіченко А.С. Навчально-методичний комплекс
Сучасні аспекти мікології залік Акулов О.Ю. Усіченко А.С. Програма
Сучасні аспекти фітопатології та фітоімунології залік Акулов О.Ю. Шамрай С.М. Програма
Методи просторового аналізу в мікології залік, розрахункова робота Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Основи програмування в науках про життя та про землю залік Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Візуалізація наукових даних залік Прилуцький О.В. Програма, Навчально-методичний комплекс
Філогенетика: дослідження еволюційної історії залік Зіненко О.І. Програма
Захист рослин у ландшафтному дизайні залік Усіченко А.С. Навчально-методичний комплекс
Медична та ветеринарна мікологія залік Акулов О.Ю. Навчально-методичний комплекс
Молекулярні методи в мікології та фітопатології іспит Зіненко О.І. Навчально-методичний комплекс
Філогенія та популяційна генетика грибів залік, розрахункова робота Зіненко О.І. Навчально-методичний комплекс
Міжнародна кооперація та фандрайзинг у мікології іспит Прилуцький О.В. Навчально-методичний комплекс
Назва курсу Форма контролю Викладачі Матеріали