СПІВРОБІТНИКИ

Страшнюк Володимир Юрійович
професор, доктор біологічних наук
народився 11.09.1961

Викладає такі курси: Сучасні проблеми біології, Селекція та насінництво сільськогосподарських культур

Наукові інтереси: цитогенетика, мутагенез, селекція

Керує дипломними роботами за напрямами: генетика грибів

photo_shamray Шамрай Сергій Миколайович
доцент, кандидат біологічних наук,
народився 16.02.1954

Викладає такі курси: Мікробіологія та вірусологія (розділ Вірусологія), Методи польових досліджень, Карантин та захист рослин, Молекулярні основи імунітету рослин. Курує асистентську і науково-дослідну практику магістрів.

Наукові інтереси: фітопатологія, фітоімунологія, біологічна статистика

Керує дипломними роботами за напрямами: сільськогосподарська фітопатологія, захист рослин

photo_akulov_2 Акулов Олександр Юрійович
в.о. завідувача кафедри, доцент, кандидат біологічних наук.
Заслужений працівник освіти України
куратор мікологічного гербарію CWU (Myc)
народився 14.06.1975

Викладає такі курси: Мікологія (спеціальність Біологія), Біологія рослин та грибів (спеціальність Середня освіта), Мікробіологія та мікологія в судово-криміналістичній експертизі (спеціальність Криміналістика), Фітоімунологія, Загальна та сільськогосподарська фітопатологія, Діагностика хвороб рослин, Медична та ветеринарна мікологія, Систематика грибів, Теоретична систематика.

Наукові інтереси: біорізноманіття, екологія та систематика грибів, гербарна справа, експериментальна фітопатологія, захист рослин

Керує дипломними роботами за напрямами: біорізноманіття та систематика грибів, сільськогосподарська фітопатологія, мікологічна токсикологія, захист рослин

photo_usichenko_2 Усіченко Андрій Сергійович
доцент, кандидат біологічних наук
народився 3.09.1980

Викладає такі курси:
Ґрунтознавство, Методи польових досліджень, Методи фітопатологічних досліджень, Карантин та захист рослин, Лісова фітопатологія з основами епіфітотіології.

Наукові інтереси: лісова фітопатологія, дереворуйнівні гриби, захист рослин у ландшафтному дизайні

Керує дипломними роботами за напрямами: різноманіття афілофороїдних грибів, лісова та сільськогосподарська фітопатологія, захист рослин

photo_prylutskyi_2 Прилуцький Олег Владиславович
доцент, кандидат біологічних наук
народився 01.06.1987

Викладає такі курси:
Об’єкти та методи досліджень в мікології та фітопатології, Біорізноманіття та екологія грибів, Методи просторового аналізу в мікології, Основи програмування в науках про життя та землю, Візуалізація наукових даних. Курує педагогічну та навчально-виробничу практику бакалаврів.

Наукові інтереси: різноманіття, фенологія та географія агарикоїдних грибів, просторова динаміка популяцій грибів, моделювання поширення видів, геоінформаційні системи, інформатика біорізноманіття, наукові основи охорони грибів.

Керує дипломними роботами за напрямами: різноманіття агарикоїдних грибів, екологія грибних угруповань та популяцій, математичне моделювання екологічних процесів, інформатика біорізноманіття

Зіненко Олександр Іванович
доцент, кандидат біологічних наук
народився 09.11.1977

Викладає такі курси: Молекулярні методи в мікології та фітопатології, Філогенія та популяційна генетика грибів, Молекулярна еволюція, Прикладна біологія.

Наукові інтереси: ДНК-баркодинг, молекулярна філогенетика, гриби-патогени тварин.

Керує дипломними роботами за напрямами: молекулярна філогенетика грибів, гриби-патогени тварин.

Romanchenko Романченко Олександр Володимирович
старший лаборант, аспірант кафедри.
Матеріально відповідальний кафедри.
народився 4.07.1989

Наукові інтереси: Біорізноманіття грибів об’єктів природно-заповідного фонду України.

Клинова Олександра Володимирівна
Викладач, аспірант кафедри.

секретар кафедри.
народилася 23.10.1996

Викладає такі курси: Ґрунтознавство, Експертиза ґрунтів (спеціальність Криміналістика), Методи експериментальної мікології, Методи фітопатологічних досліджень.

Наукові інтереси: ДНК-баркодинг, мікози тварин.