ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ

Фітоімунологія

Основи фітоімунології

Особливості реалізації стійкості рослин

Основні групи патогенів та особливості їхньої взаємодії з рослинами (частина 1)

Основні групи патогенів та особливості їхньої взаємодії з рослинами (частина 2)

Токсини як фактор стійкості рослин

Молекулярні основи стійкості рослин

Прикладна мікологія

Вступ

Мікози людини

Симбіози грибів з тваринами

Препарати для лікування мікозів людини

Мікотоксини

Токсини макроміцетів та прояви міцетизму

Основи етномікології

Гриби як модельні об’єкти в біології

Лишайники

Мікориза

Мікози рослин

Фунгіциди

Загальна та сільськогосподарська фітопатологія

Фузаріози зернових

Хвороби картоплі

Хвороби кукурудзи

Хвороби томату

Хвороби моркви

Хвороби цибулі та часнику

Хвороби зберігання

Піренофороз пшениці

Хвороби винограду. Мікози

Біорізноманіття грибів з основами мікосозології

Базові поняття

Основні кількісні характеристики біорізноманіття

Моделі розподілу чисельностей видів

Таксономічна структура й порівняння біот

Міжнародна практика у царині охорони грибів

Созологія в Україні

Лісове та мисливське господарство

Методи громадського тиску в питаннях охорони довкілля