Шамрай Сергій Миколайович

photo_shamrayкандидат біологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: імунітет рослин, фітопатологія

Google Академія, ResearchGate, ORCID

ауд. 6-19, тел. (057)707-51-11

Основні публікації:

Shamrai S.N. Plant immune system: Basal immunity // Cytology and Genetics.­– 2014.–V.48,№ 4.–­ P. 258­–271.

Шамрай С.Н. Гены устойчивости растений: молекулярная и генетическая организация, функция и эволюция // Журн. общ. биол. – 2003.– Т.64, №3. – С. 195–214.

Шамрай С.Н. Mycosphaerella graminicola: особенности патогена и патогенеза // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія.–2011.– Вип.2 (23).– с. 25–45.

Шамрай С.М. Кореневі гнилі ярового ячменю та біологічне обґрунтування заходів боротьби з ними в умовах сходу України // Автореф. дис. … канд. біол. наук. – Київ, 1993. – 17 с.

Навчальні посібники:

Шамрай С.М., Задорожний К.М. Біологічні дослідження. Планування і проведення. –Х.: Видав. гр. «Основа», 2010. – 111 с.

Шамрай С.Н., Глущенко В.И. Основы полевых исследований в фитопатологии и фитоиммунологии. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2006. – 64 с.

Шамрай С.М., Задорожний К.М. Біологічні експерименти в школі. –Х.: Видав. гр. «Основа», 2003. – 64 с.

Інші публікації:

Федосєєва З.М., Зубко І.Я., Андрєєв В.Б., Шамрай С.М. Вміст біологічних речовин і активність оксидаз в онтогенезі збудників порошистої сажки пшениці та проса // Мікробіол. журнал. – 1976. – Т. 38, №5. – С. 583—585.

Гребенчук Е.А., Красильникова Л.А., Шамрай С.Н. Влияние мучнистой росы на соотношение различных форм хлорофилла в листьях ячменя // Вестник Харьковского ун-та. – 1983. – №250. – С. 75—79.

Шамрай С.Н. Инфицирование бродильных кювет // Хлебопек. и кондит. пром-ть. – 1983. – №6. – С. 28—29.

Шамрай С.Н. Влияние отдельных факторов на инфицирование бродильных камер в производстве лимонной кислоты // Хлебопек. и кондит. пром-ть. – 1984. – №6. – С. 18—19.

Шамрай С.Н. Влияние содержания сухих веществ и рН в бродильных растворах на инфицирование камер // Хлебопек. и кондит. пром-ть. – 1984. – №8. – С. 21—22.

Шамрай С.Н. Прогноз выхода лимонной кислоты при производстве поверхностным способом // Пищевая пром-ть. – 1985. – №1. – С. 33—34.

Шамрай С.Н. Моделирование процесса инфицирования при производстве лимонной кислоты // Микробиол. журнал. – 1985. – Т.47, №3. – С. 50—53.

Шамрай С.Н., Орлов И.Н. Оптимальная продолжительность процесса брожения при производстве лимонной кислоты поверхностным способом // Хлебопек. и кондит. пром-ть. – 1986. – №3. – С. 23.

Шамрай С.Н. Паразитические свойства возбудителей корневой гнили ярового ячменя на Украине // Микол. и фитопатол. – 1988. – Т.22, вып. 5. – С. 463—466.

Шамрай С.Н. К учету корневой гнили ярового ячменя на востоке УССР // Вестник Харьковского ун-та. – 1988. – №330. – С. 74—76.

Гарагуля А.Д., Шамрай С.Н., Колесова З.А., Бабич Л.В. Использование бактерий рода Pseudomonas против корневой гнили ярового ячменя // Тез. докл. Всесоюзн. конф.: «Микроорганизмы – стимуляторы и ингибиторы роста растений и животных». – Ташкент, 1989. – Ч.1.– С. 47.

Шамрай С.Н., Гарагуля А.Д., Киприанова Е.А. Биологический метод защиты растений ярового ячменя от корневой гнили // Тез докл. научно-практ. конф.: «Биологический метод защиты растений». – Минск, 1991. – С. 61—62.

Шамрай С.Н. Устойчивость ярового ячменя к корневой гнили на востоке Украины // Тез. докл. IX Всесоюзн. совещ. по иммунитету растений к бол. и вредит. – Минск, 1991. – С. 61—62.

Шамрай С.М., Дунаєвський О.Г. Реакція сортів ячменю на гниль кореневу // Селекц. і насінн. – 1992. – Вип. 71.– С. 58—63.

Попов А.И., Шамрай С.Н. Способ определения пораженности хлебных злаков корневой гнилью. А.с. СССР №1683581. – 1992 г.

Бабич Л.В., Гарагуля А.Д., Киприанова Е.А., Смирнов В.В., Шамрай С.Н. Бактерии рода Pseudomonas – антагонисты возбудителя корневой гнили ярового ячменя // Биотехнол. и биотехника. – 1993. – Т.7, №1. – С. 20—26.

Шамрай С.Н. Влияние биостимуляторов на морфометрические показатели ювенильного этапа развития Hordeum vulgare L. // Биологич. вестник. – 1998. – Т.2, №2. – С. 72—76.

Воротникова С.Н., Комаристая В.П., Шамрай С.Н., Красноперова А.П., Лебедева Л.Т. Влияние концентрации ионов меди в среде на их накопление в побегах и корнях проростков ярового ячменя // Биологич. вестник. – 1998. – Т.2, №2. – С. 77—79.

Шамрай С.М. Фунгіциди. Міфи і реалії // Хімія. – 2002. – №3. – С. 1–7.

Шамрай С.М., Задорожний К.М. Хімічний та біологічний методи захисту рослин // Хімія. – 2002. – №6. – С. 1–7, №7. – С. 12–13.

Шамрай С.М., Задорожний К.М. Біологічні експерименти в школі // Біологія. – 2002. – №10. – С. 8–12, №11. – С. 12–15.

Шамрай С.М. Хімічні технології захисту рослин // Хімія навколо нас (Серія «Бібліотека журналу „Хімія” »; Вип. 5). – Х.: Видав. гр. «Основа», 2003. – С. 27–58.

Шамрай С.М., Олійник С.Т., Олійник Д.С., Рагуля О.В. Протруювання насіння соняшнику правильно підібраними препаратами – запорука високого врожаю // Агроном. – 2005. – №1. – С. 100–101.

Шамрай С.М. Мікотоксини – постійна загроза з боку «екологічно чистих» природних отрут // Біологія – 2005. – №13, внесок 13. С. 1–8.

Шамрай С.М., Неділько О.П., Павленко Т.О., Олійник С.Т., Олійник Д.С. Ефективність протруйників на пригнічення насіннєвої інфекції соняшнику // Карантин і захист рослин. – 2007. – № 11. – С. 21–23.

Шамрай С.М. Статистика та її головні поняття // Дослідна та проектна діяльність під час вивчення хімії. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – С. 81–101.

Шамрай С.М. Хімія — захисник сільського господарства // Хімія в сільському господарстві. —Х.: Вид. група «Основа», 2009.— с. 3—47.

Шамрай С.М., Задорожний К.М. «Хімія» чи «Біологія»? // Хімія в сільському господарстві. —Х.: Вид. група «Основа», 2009.— с. 48—64.