НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

 

  Шамрай С.М., Леонтьєв Д.В.

 

ВІРУСОЛОГІЯ

[підручник]

Харків: Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сквороди, 2020. – 244 с.

Пруднікова Т.І., Леонтьєв Д.В., Неділько О.П.

 

ҐРУНТОЗНАВСТВО

[методичні рекомендації до лабораторних занять]

Харків: ХНУ, 2010. – 42 с.

   
 book_general_mycology_01 Леонтьев Д.В., Акулов А.Ю.

 

ЗАГАЛЬНА МІКОЛОГІЯ

[підручник для студ. вищ. навч. закл.]

Харків: Основа, 2008. – 228 с.

Леонтьєв Д.В.

 

ФЛОРИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ В МІКОЛОГІЇ

[підручник для закладів вищої освіти]

Харків: Вид. група “Основа”, 2007. – 160 с.

   
 book_biol_exp_01 Шамрай С.М., Задорожний К.М.

 

БІОЛОГІЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ В ШКОЛІ

[посібник для вчителів біол. загальноосв. навч. закл.]

Харків: Основа, 2003. – 96 с.

 book_biol_exp_02 Шамрай С.М., Задорожний К.М.

 

БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ПЛАНУВАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ

[навчально-методичний посібник]

Харків: Основа, 2010. – 111 с.