НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

  Шамрай С.М., Леонтьєв Д.В.

ВІРУСОЛОГІЯ

[підручник]

Харків: Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сквороди, 2020. – 244 с.

 book_pochvoved_01 Прудникова Т.И., Леонтьев Д.В., Неделько О.П.

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

[методические рекомендации к лабораторным занятиям
для студ. биол. ф-та]

Харьков: ХНУ, 2009. – 40 с.

 book_med_mycol_01 Сербин А.Г., Леонтьев Д.В., Россихин В.В.

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ

[учебн. пособие для студ.]

Харьков, 2009. – 104 с

 book_general_mycology_01 Леонтьев Д.В., Акулов А.Ю.

ЗАГАЛЬНА МІКОЛОГІЯ

[підручник для студ. вищ. навч. закл.]

Харків: Основа, 2008. – 228 с.

 book_fl_anal_01 Леонтьев Д.В.

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В МИКОЛОГИИ

[учебник для студ. высш. уч. зав.]

Харьков: Ранок-НТ, 2008. – 109 с.

 book_basic_sist_01 Глущенко В.И., Акулов А.Ю., Леонтьев Д.В., Утевский С.Ю.

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ СИСТЕМАТИКИ

[учебн. пособие для студ. высш. уч. зав.]

Харьков: ХНУ, 2004. – 111 с.: ил.

 book_slime_moulds_01 Глущенко В.И., Леонтьев Д.В., Акулов А.Ю.

СЛИЗЕВИКИ

[учебн. пособие для студ. высш. уч. зав.]

Харьков: ХНУ, 2002. – 135 с.: ил.

 book_field_exp_01  Шамрай С.Н., Глущенко В.И.

ОСНОВЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ФИТОПАТОЛОГИИ И ФИТОИММУНОЛОГИИ

[учебн. пособие для студ. высш. уч. зав.]

Харьков: ХНУ, 2006. – 64 с.: ил

 book_biol_exp_01 Шамрай С.М., Задорожний К.М.

БІОЛОГІЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ В ШКОЛІ

[посібник для вчителів біол. загальноосв. навч. закл.]

Харків: Основа, 2003. – 96 с.

 book_biol_exp_02 Шамрай С.М., Задорожний К.М.

БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ПЛАНУВАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ

[навчально-методичний посібник]

Харків: Основа, 2010. – 111 с.

nextgis_disco_form Яцюк І.І.

ФОРМА ДЛЯ ЗБОРУ ДАНИХ ПРО ДИСКОМІЦЕТИ

[Форма для мобільного колектора NextGIS Mobile, за допомогою якої можна збирати дані про знахідки дискоміцетів та інших грибів]

Версія 2.0 – 2018 р.